Groeien in actief burgerschap

Samen leren samenleven

Welkom op de webpagina van de publicatie Groeien in actief burgerschap: Samen leren samenleven. Deze webpagina bevat een aantal aanvullende documenten die horen bij het boek dat je kunt bestellen via de webshop van Uitgeverij Politeia.

De bronnenlijst en alle documenten waarnaar in het boek ‘Groeien in actief burgerschap’ verwezen wordt, zijn te raadplegen op de virtuele ruimte van Smartschool. Om dit te kunnen doen, is het raadzaam om je in te schrijven op de virtuele ruimte ‘VNT-burgerschap’.

Je kunt dit doen als volgt:

  • Stap 1: log in op Smartschool
  • Stap 2: klik bovenaan op je naam
  • Stap 3: klik op GO! virtuele ruimte
  • Stap 4: klik bij vak- en niveau-overstijgende thema’s op de map ‘VNT-burgerschap’
  • Stap 5: klik op ‘+’

Als je deze stappen goed doorlopen hebt, krijg je toegang tot de virtuele ruimte ‘VNT-burgerschap’ en kun je bovengenoemde bestanden raadplegen.

Hoe train je leerlingen in burgerschapscompetenties? Hoe transformeer je jouw school(organisatie) tot een actieve oefenplaats voor democratische cultuur? Het boek ‘Groeien in actief burgerschap’ legt je helder en concreet uit hoe je dit kan waarmaken.

Actief burgerschap is verankerd in het pedagogische DNA van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het GO! kiest er expliciet voor om neutraliteit te vertalen als ‘actief’ burgerschap, dat niet kan bestaan zonder een kritische en onderzoekende houding en het participeren in de maatschappij. Maar ook onderwijsverstrekkers buiten het GO! hebben baat bij dit referentiewerk over burgerschap in Vlaanderen. De recentste burgerschapsonderzoeken illustreren dat voor 21ste-eeuwse burgers kennis over burgerschap alléén onvoldoende is; ze moeten die kennis kunnen toepassen en daar hebben ze vaardigheden en attitudes voor nodig.

Groeien in actief burgerschap: Samen leren samenleven
logo: Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
logo: Uitgeverij Politeia